Pravidelný servis oken - ušetříte

Nechte si zkontrolovat nastavení optimálního přítlačného sevření - těsnosti vaši oken i dveří před zimou.
Běžným používáním, vlivem teplot a roztažnosti materiálů, je nutné občas provést seřízení plastových oken tak, aby vše fungovalo a těsnilo, jak má.